top of page

Bedreiging

Niet elke bedreiging is strafbaar en kan tot een veroordeling leiden.


Bedreiging is strafbaar als er wordt gedreigd met:


  • de dood

  • ernstig letsel

  • verkrachting of aanranding


Verder kan bedreiging op verschillende manieren plaatsvinden. Bedreiging kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden en via diverse kanalen. Door de toename van het gebruik van internet, sociale media en smartphones komt bedreiging ook vaker online voor. Bij bedreiging moet kritisch worden bekeken of de verdachte ook daadwerkelijk de bedreiging heeft geuit en of er überhaupt gesproken kan worden van bedreiging.


Bent u verdachte of slachtoffer van bedreiging, neem dan contact op met advocaat Soekhai.

Neem contact op

Bedankt voor uw inzending, er wordt spoedig contact met u opgenomen.

bottom of page