top of page

Belediging, smaad en laster

In het Wetboek van Strafrecht is belediging, smaad en laster strafbaar gesteld. Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) moet er in beginsel ook ruimte zijn voor uitlatingen die kwetsen, choqueren of verontrusten. Het doen van dergelijke uitlatingen is niet onbegrensd.

Moet u zich tegen de verdenking verdedigen of bent u slachtoffer van belediging, smaad of laster, neem dan contact op met Advocaat Soekhai.


Bent u verdachte?

Ten eerste moet er bekeken worden of de uitlatingen ook daadwerkelijk zijn verricht. Er zal vervolgens moeten worden bekeken in welke context de uitlatingen zijn gedaan en waar de uitlatingen zijn verricht. Een uitlating hoeft niet per se strafbaar te zijn en kan onder de vrijheid van meningsuiting vallen.


Bent u slachtoffer?

Belediging, smaad of laster kunnen zeer vervelend en schadelijk zijn. Wanneer een strafzaak volgt op de aangifte kan er een schadevergoeding worden gevorderd. Belediging, smaad of laster kunnen een strafbaar feit opleveren. Daarnaast kan de onrechtmatige uitlating een onrechtmatige daad zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Wenst u schadevergoeding te vorderen in een strafzaak? Dan kunt u een beroep doen op advocaat Soekhai. Zij kan voor u een onderbouwde schadevergoeding opstellen.

Neem contact op

Bedankt voor uw inzending, er wordt spoedig contact met u opgenomen.

bottom of page