top of page

Diefstal, Heling & Verduistering

Diefstal oftewel stelen is het wegnemen van een goed dat aan een ander toebehoort, met het oogmerk het goed wederrechtelijk toe te eigenen.

Diefstal is strafbaar gesteld en kent verschillende vormen. Diefstal kan ook onder strafverzwarende omstandigheden hebben plaatsgevonden.


Bij verduistering wordt een goed opzettelijk wederrechtelijk toegeëigend, die toebehoort aan een ander en anders dan als gevolg van een misdrijf is verkregen.


Diefstal en verduistering lijken op elkaar. Beide delicten zijn strafbaar. De rechter moet een keuze maken tussen diefstal en verduistering. Als dat niet mogelijk is, moet vrijspraak volgen.

Heling is het voorhanden hebben van een goed, terwijl u weet of had moeten weten dat het goed afkomstig is van een misdrijf.


Verdachte van diefstal, heling of verduistering? Neem vrijblijvend contact op met Advocaat Soekhai. Zij zal met u kijken naar een passende verdedigingsstrategie.

Neem contact op

Bedankt voor uw inzending, er wordt spoedig contact met u opgenomen.

bottom of page