top of page

Overlevering & Uitlevering

Bij uitlevering en overlevering wordt een verdachte of een veroordeelde naar een ander land gebracht om daar terecht te staan of een gevangenisstraf uit te zitten.


Uitlevering is niet zomaar toegestaan. Nederland moet een verdrag met een verzoekende staat hebben gesloten. Verder moet een feit waar de uitlevering op toeziet ook in Nederland strafbaar zijn gesteld. Ook is het niet mogelijk dat een persoon al is gestraft voor een feit waar de uitlevering betrekking op heeft.


Een overlevering is bijna hetzelfde als een uitlevering. Het verschil is dat het bij een overlevering altijd gaat om een land binnen de Europese Unie. De termijnen zijn ook korter. Een overleveringsprocedure duurt 60 dagen en een uitleveringsprocedure duurt doorgaans maximaal acht maanden.


Schakel advocaat Soekhai in voor deskundige bijstand.

Neem contact op

Bedankt voor uw inzending, er wordt spoedig contact met u opgenomen.

bottom of page